""

XXXVI Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.10.14 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady


14 października 2021 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, ul. Ułańska 34 odbędzie się  XXXVI Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Święciechowa za rok szkolny 2020/2021.
4.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie określenia kwoty jednostkowej, będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Kłodzie,
4)    w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Piotrowice z przeznaczeniem pod drogę,
5)     w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla Stowarzyszenia ZMW Przybyszewo.
5.     Wolne głosy i wnioski.
6.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
7.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon