""

Ogłoszenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

Opublikowano w dniu 2021.10.12 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 12 października 2021 roku do 19 października 2021 roku.

3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie: pisemnej lub elektronicznej poprzez składanie uwag i opinii do projektu aktu podlegającego konsultacji ogłoszonego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.swieciechowa.pl - ogłoszenia i komunikaty)

4. Uwagi i opinie do projektu aktu podlegającego konsultacji ogłoszonego na stronie internetowej: bip.swieciechowa.pl, należy zgłaszać na adres email: urzadgminy@swieciechowa.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, 64-115 Święciechowa, ul. Ułańska 4.

5. Upoważnionym pracownikiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji jest Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

Projekt Uchwały

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon