""

XXXIV Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.09.09 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

9 września 2021 r. o godz. 13.00 w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie, ul. Ułańska 34 odbędzie się   XXXIV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 4)     w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
5)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
6)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
7)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Święciechowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Święciechowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
8)     w sprawie  nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,
9)     w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Gołanice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
10)     w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych ich  najemcom,
11)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa.
4.    Wolne głosy i wnioski.
5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon