""

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych szkoleń

Opublikowano w dniu 2021.09.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z panem Markiem Cupiał zfirmy BMC Consulting zaprasza na bezpłatne webinarium:  

Zarządzanie projektem  

które odbędzie się  30 września 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00.  

Celem tego webinaru jest poznanie przede wszystkim twardych czynników zarządzania projektem, począwszy od planowania poprzez realizację, aż po zakończenie projektu. W ramach każdej z tych faz poznacie Państwo konkretne narzędzia przydatne do sprawnego zarządzania projektami. Ponadto omówione zostaną role i zadania poszczególnych gremiów oraz strategie reagowania na ryzyko.  

Webinar kierowany jest do osób, które planują wejść w rolę kierownika projektu, są członkami zespołu projektowego lub innego gremium organizującego prace projektowe.   

Agenda tematyczna:

 • Definicja pojęcia „Zarządzanie projektem”
 • Rodzaje projektów, cechy projektu
 • Magiczny trójkąt zarządzania projektem
 • Rola i zadania kierownika projektu
 • Model fazowy realizacji/życia projektu
 • Dobry start projekt:
  • definiowanie wymagań i celów projektu
  • cele projektu a cele biznesowe
  • karta projektu
 • Organizacja projektu
 • Rola i zadania poszczególnych gremiów
 • Proces planowania projektu (SPP, CTR, harmonogram, koszty, kamienie milowe, AP)
 • Ścieżka krytyczna w projekcie
 • Realizacja projektu: controlling, zarządzanie ryzykiem, zmiany w projekcie, interesariusze
 • Zakończenie projektu
 • Motywowanie członków grupy projektowej
 • Sesja Q&A.


Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z  przedstawicielami Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zaprasza na bezpłatne webinarium: Zasady prawa przedsiębiorców w praktyce rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, które odbędzie się 1 października br. o godzinie 10:00.  

Spotkanie skierowane jest na stronę praktyczną – wyroki NSA, zasady i sposób stosowania zasad w praktyce.

Webinarium prowadzone będzie w oparciu o przykłady z konkretnych spraw/wniosków skierowanych do Biura Rzecznika oraz aktualne orzecznictwo.

Agenda:

1. Utrwalona praktyka orzecznicza art. 14 PP;

2. Zasada przyjaznej interpretacji przepisów czyli przepis art. 11 PP a art. 2a OP;

3. Rozstrzyganie wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy art. 10 PP;

4. Zasada proporcjonalności i adekwatności art. 12 PP – czyli kiedy można podnieść, że przepis jest stosowany z naruszeniem art. 33 ust 1 Konstytucji RP.

 Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


3) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z InstytutemCen Transferowych zaprasza na bezpłatne webinarium:  

Strategia podatkowa  

które odbędzie się 5 października 2021 r. w godz. od 10:00 do 12:00.  

Z dniem 1 stycznia 2021 obowiązują nowe przepisy w uCIT obligujące podmioty o przychodach rocznych ponad 50 mln euro oraz podatkowe grupy kapitałowe do sporządzania i publikacji strategii podatkowej na stronie internetowej.  W strategii należy ujawnić wiele wrażliwych informacji.

Jakie informacje i w jaki sposób je przedstawić, aby zadośćuczynić nowym regulacjom, a jednocześnie ujawnić tylko wybrane informacje?  Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie podczas szkolenia.

Przedstawione zostaną zarówno elementy strategii podatkowej, jak i sposoby skutecznego zarządzania ryzykiem podatkowym (ang. tax compliance management).  

Agenda tematyczna:

 1. Cel wprowadzenia obowiązku ujawniania strategii podatkowej,
 2. Podmioty zobligowane,
 3. Termin i forma ujawnienia strategii,
 4. Rodzaje strategii podatkowych,
 5. Outsourcing w strategiach podatkowych,
 6. Elementy strategii podatkowej,
 7. Tax compliance management, czyli jak skutecznie zarządzać ryzykiem podatkowym,
 8. Umowa o współdziałanie – podstawa do zwolnienia z obowiązku sporządzania strategii podatkowej,
 9. Strategia podatkowa a tajemnica przedsiębiorstwa,
 10. Ryzyko typowania podmiotów do kontroli na podstawie ujawnionej strategii,
 11. Sankcje za niewywiązanie się z obowiązku sporządzenia i ujawnienia strategii.

 Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

4) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelarią TLA zaprasza na bezpłatne webinarium:   

Wdrożenie dyrektywy o sygnalistach  

które odbędzie się 6 października 2021 r. od 10:00 do 11:30.  

Agenda spotkania:

 • Jakie obowiązki nakłada dyrektywa o sygnalistach?
 • Dlaczego warto podjąć działania dotyczące sygnalistów już teraz?
 • Jakie korzyści dla organizacji mogą przynieść sygnaliści?
 • Jak odpowiednio wdrożyć w swojej organizacji procedury dotyczące sygnalistów?

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon