""

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinaria

Opublikowano w dniu 2021.09.01 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią JDP Drapała & Partners, zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy  

które odbędzie się 7 września 2021 r. w godz. 10:00 do 12:00.  

Zaproszenie kierowane jest do:

 • szefów działów prawnych i działów HR,
 • specjalistów ds. kadr,
 • inspektorów ochrony danych osobowych,
 • specjalistów od ochrony danych osobowych,
 • compliance officers. 

Program:

 1. Czy istnienie stosunku pracy uzasadnia ograniczenie prywatności pracownika?
 2. Na ile interes pracodawcy oraz podporządkowanie pracownicze pozwalają na ingerowanie w prywatność pracownika?
 3. Czy podporządkowanie pracownicze wyklucza skuteczne wyrażenie przez pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych?
 4. Czy można zobowiązać pracownika do nieujawniania wysokości swojego wynagrodzenia?
 5. Czy dopuszczalne jest ingerowanie w wygląd i ubiór pracownika?
 6. Czy pracodawca może sprawdzać z jakich stron www korzysta jego pracownik i monitorować jego służbową skrzynkę e-mail? Jakie obowiązki wynikają dla pracodawcy stosującego monitoring pracowniczy w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych?
 7. Czy pracodawca może badać trzeźwość pracownika i kierować go na badania na obecność substancji psychoaktywnych? Stanowisko Prezesa UODO oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kontroli trzeźwości pracowników.
 8. Czy w świetle obowiązujących przepisów można legalnie dokonać pomiaru temperatury pracowników w kontekście COVID-19? Czy pracodawca może polecić pracownikowi wykonanie testu na COVID-19?
 9. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku naruszenia przez pracodawcę jego prawa do prywatności? Jakie prawa przysługują pracownikowi w przypadku, kiedy naruszenie prywatności przez pracodawcę związane było z przetwarzaniem danych osobowych pracownika?

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


2)Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Grant Thornton zaprasza na bezpłatne webinarium: Jaka forma prawna jest odpowiednia dla prowadzenia mojego biznesu?

które odbędzie się 16 września br. o godzinie 10:00.  

Wobec dynamicznych zmian gospodarczych i legislacyjnych mogą pojawiać się istotne wątpliwości co do tego, czy forma prawna, w której działamy, jest nadal odpowiednia. Podczas naszego webinaru w praktyczny sposób przedstawimy istotne zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze formy prawnej, a także opowiemy o możliwych sposobach zmiany tej formy. Uwzględnimy w szczególności ostatnie zmiany dotyczące spółek komandytowych, a także nowy rodzaj spółki – prostą spółkę akcyjną.

Agenda webinarium:

1. Wybór formy prawnej z perspektywy osiągnięcia oczekiwanych celów takich jak:

a) zabezpieczenie majątku właścicieli oraz samej spółki,

b) adekwatne do prowadzonego biznesu opodatkowanie dochodów,

c) elastyczność transferów środków ze spółki na rzecz właścicieli i odwrotnie,

d) elastyczność pod kątem planowanych zmian własnościowych (np. sprzedaż biznesu, wejście nowego inwestora),

e) elastyczność pod kątem planowania sukcesji.

2. Sygnały, które mogą świadczyć o potrzebie rozważenia zmiany formy prawnej.

3. Sposoby zmiany formy prawnej – praktyczny przegląd możliwych rozwiązań, ich zalet i wad:

a) przekształcenie,

b) aport,

c) nowa spółka.

4. Q&A

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon