""

Ogłoszono przetarg dla mieszkańców Gminy Święciechowa na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

Opublikowano w dniu 2021.09.14 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg @Rolnik

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

1. Nieruchomość rolna położona w obrębie Niechłód oznaczona nr 97 o pow. 0,1800 ha w skład której wchodzi rola kl. IVa-0,1800 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027240/9.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,54 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 15 października 2021r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 pokój nr 1.

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 8 października 2021r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu na konkretną działkę. Lista osób zakwalifikowanych do przetargów zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4 , tel. 65 5333522.

Obowiązek informacyjny RODO: bip.swieciechowa.pl/obowiazek-informacyjny/-gospodarka-gruntami.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon