""

XXXIII Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.06.29 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

29 czerwca 2021 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się   XXXIII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXXI/266/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie: pn. „Przebudowa drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”,
4)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/196/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 10 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania: pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
5)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXVII/228/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie: pn. „Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem”,
6)     w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie: pn. „Przebudowa drogi ul. Wiejskiej w Przybyszewie”,
7)     w sprawie zmiany uchwały nr XIV/110/2019 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie  ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym w Święciechowie i ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
8)     w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa, w roku szkolnym 2021/2022,
9)     w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Święciechowa a Gminą Włoszakowice i Gminą Wijewo o współdziałaniu przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie dowozu uczniów do szkół,
10)     w sprawie przystąpienia Gminy Święciechowa do realizacji projektu pn. „Dostępna Szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” oraz zapewnienia pełnej realizacji zadań wskazanych w Indywidualnych Planach Poprawy Dostępności po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia,
11)    w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert,
12)     zmieniająca uchwałę Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Święciechowa z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych Gminy Święciechowa dla młodych sportowców,
13)     w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogi,
14)     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gołanice,
15)     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Henrykowo,
16)     w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Krzycko Małe,
17)     w sprawie nadania nazw drogom w obrębie Trzebiny,
18)     w sprawie rozpatrzenia wniosku.

4.     Wolne głosy i wnioski.

5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon