""

Rusza Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Mieszkańcy mają obowiązek złożyć deklaracje

Opublikowano w dniu 2021.06.10 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Ochrona środowiska

Od 1 lipca każdy obywatel lub zarządca budynku będzie zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy. Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni.

Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej – przy pomocy profilu zaufanego, podpisu elektronicznego lub e-dowodu – bądź w formie papierowej, osobiście lub wysyłając wypełniony formularz listownie do Urzędu Gminy w Święciechowie.Więcej informacji


Deklaracja A - Budynki Mieszkalne

Deklaracja B - Budynki Niemieszkalne

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon