""

Cykl bezpłatnych szkoleń dla przedsiębiorców

Opublikowano w dniu 2021.05.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Podróż służbowa i oddelegowanie – o pracy poza „normalnym” miejscem pracy”,  

które odbędzie się 14 maja 2021 r. od 10:00 do 12:00.  

Wykonywanie przez pracownika pracy poza „stałym miejscem świadczenia pracy”, często wiąże się z wątpliwościami po stronie pracodawcy. Jedynym rozwiązaniem wydaje się wskazanie terenu całego kraju, jako stałego miejsca świadczenia pracy. Wtedy zniknie problem rozliczania każdego wyjazdu, jako podróży służbowej. Czy na pewno?

Uczestnicy webinaru dowiedzą się, że taki sposób określenia miejsca pracy nie jest właściwy. Dowiedzą się również, jak prawidłowo rozpoznać oddelegowanie i odróżnić je od podróży służbowej. Uczestnicy dowiedzą się również, czy pracownik, który zakończy podróż służbową o 23.00, może rozpocząć pracę następnego dnia już od godziny 8.00.  

Agenda:

1.            Miejsce pracy – istotny element umowy o pracę

2.            Praca poza normalnym miejscem pracy

3.            Pracownicy mobilni

4.            Czas pracy pracowników mobilnych

5.            Podróż służbowa

6.            Czas pracy w podróży służbowej

7.            Wypadek w drodze

8.            Kiedy podróż służbowa staje się delegowaniem?

9.            Czy delegowany podróżuje służbowo?

10.          Praca zdalna a oddelegowanie

 

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SCHINDHELM zaprasza na bezpłatne webinarium: Tarcza antykryzysowa u schyłku pandemii – z czego można skorzystać i jak rozliczać otrzymaną pomoc

które odbędzie się 17 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda: 

1. Aktualne propozycje pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię COVID-19 – z czego jeszcze można skorzystać

2. Podstawowe zasady łączenia środków pomocowych z Tarczy antykryzysowej i konsekwencje naruszeń

3. Wsparcie otrzymane w ramach Tarczy antykryzysowej – skutki w podatkach dochodowych: - zwolnienie ZUS, - dofinansowania wynagrodzeń, - dofinansowanie kosztów działalności, - pożyczka z urzędu pracy, - subwencja PFR

4. Tarcza pod kontrolą – aktualne trendy w zakresie kontroli podatkowych: - typowanie do kontroli - zakres kontroli - skutki kontroli

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


3) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią Dentons zaprasza na bezpłatne webinarium: Handel między Unią Europejską a Wielką Brytanią po brexicie

które odbędzie się 19 maja br. o godzinie 10:00.

Webinarium poświęcone jest regułom pochodzenia towarów oraz innym kwestiom celnym związanym z handlem między Unią Europejską a Wielką Brytanią od 2021 r.

Aby importować towary z UK do UE bez cła polscy importerzy muszą upewnić się, że towary rzeczywiście pochodzą z Wielkiej Brytanii, zgodnie ze szczególnymi regułami pochodzenia określonymi w umowie zawartej między UE i UK. Z podobnymi wyzwaniami muszą się mierzyć brytyjscy kontrahenci polskich eksporterów.

W trakcie webinarium omówiony zostanie zatem w praktyczny sposób, także z brytyjskiego punktu widzenia, reguły pochodzenia towarów oraz inne kwestie celne związane z handlem z UK od 2021 r. Wskazane zostaną również kwestie wymagające szczególnej uwagi polskich importerów i eksporterów na gruncie podatku VAT.

Podczas webinarium eksperci kancelarii Dentons przybliżą m.in.:

·        Ramy prawne handlu pomiędzy Polską i Wielką Brytanią od 2021 r.

·        Kwestie celne, w tym reguły pochodzenia, w handlu pomiędzy Polską i Wielką Brytanią.

·        Aspekty handlu pomiędzy Polską i Wielką Brytanią związane z podatkiem VAT.

·        Cło i VAT po Brexicie – perspektywa brytyjska (prezentacja w języku angielskim)  

Kto powinien zainteresować się wydarzeniem?

Wydarzenie adresowane jest do członków zarządu, działów finansowych, prawnych i podatkowych przedsiębiorstw działających na terenie strefy, zarówno importujące towary z Wielkiej Brytanii, jak i eksportujące z Unii Europejskiej.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


4) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią Ekologus Sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium: Poradnik dla inwestora – Proces inwestycyjny a prawo ochrony środowiska

które odbędzie się 20 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda: 
- Co Inwestor powinien wiedzieć o decyzji środowiskowej

– uwarunkowania wynikające ze specyfikacji inwestycji.

- Schemat prowadzenia procedury postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej.

- Praktyczne aspekty procedur ooś – wskazówki, dobre praktyki.

- Najczęstsze błędy lub braki merytoryczne w dokumentacjach.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


5) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Kancelarią TLA zaprasza na bezpłatne webinarium:  

Zwolnienia grupowe i indywidualne –różnice, możliwości i ryzyka

które odbędzie się 21 maja 2021 r. od 10:00 do 12:30.  

Agenda spotkania:

1.       Zakres zastosowania przepisów tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych

2.       Tryb zwolnień grupowych w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych

3.       Tryb zwolnień indywidualnych w ramach ustawy o zwolnieniach grupowych 4.       Ryzyka i kwestie na które warto zwrócić uwagę przy zwalnianiu pracowników z przyczyn ich niedotyczących

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


6) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z licencjonowaną spółką doradztwa podatkowego ARENA TAX zaprasza na bezpłatne webinarium:

Należyta staranność w WHT (Podatek u źródła) i Cenach Transferowych

które odbędzie się 26 maja br. o godzinie 10:00.

Agenda:WHT (Podatek u źródła) 

1. Co zmieniło się w przepisach obowiązujących od 2019 r. w zakresie podatku u źródła – wprowadzenie obowiązku dochowania należytej staranności.

2. Pojęcie należytej staranności w zakresie podatku u źródła. 

3. Obowiązek weryfikacji statusu odbiorcy płatności jako tzw. „beneficial ownera”. 

4. Praktyczne wskazówki dotyczące dochowania należytej staranności w przypadku wypłaty należności licencyjnych oraz dywidend.

Ceny Transferowe 

1. Co wprowadza art. 11o ust. 1b Ustawy o CIT obowiązujący od 1 stycznia 2021 r.? 

2. Domniemanie przy należytej staranności w cenach transferowych. 

3. Należyta staranność przy weryfikacji rozliczeń drugiej strony transakcji.

4. Konsekwencje niedochowania należytej staranności.

 Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon