""

Bezpłatne webinaria dla przedsiębiorców

Opublikowano w dniu 2021.05.18 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Szkolenia @Przedsiębiorcy

1) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią SENDERO Tax & Legal zaprasza na bezpłatne webinarium:

„Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem”, które odbędzie się 24 maja 2021 r. od 10:00 do 12:00.  

Pytanie kobiet o ciążę i status rodzinny na rozmowie kwalifikacyjnej. Zwalnianie pracownic tuż po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego. Czy to ciągle aktualne praktyki, czy już nieaktualne zachowania pracodawców z „rynku pracodawcy”?

By pracodawcy prawidłowo układali relację z pracownikami-rodzicami, muszą znać ich prawa. O tym porozmawiamy z uczestnikami webinaru. Przejdziemy przez siatkę pojęciową wybranych zagadnień i wyjaśnimy ich funkcjonowanie. Całość szkolenia podzielimy na dwie części. Pierwsza z nich będzie dotyczyła sytuacji pracownicy przed narodzinami dziecka. Druga część szkolenia będzie dotyczyła uprawnień pracowników już po porodzie.  

Agenda:

1.            Czy pracownik-rodzic musi być specjalnie traktowany?

2.            Stan ciąży a ochrona danych osobowych

3.            Jak zorganizować pracę dla kobiety w ciąży?

4.            Uprawnienia pracownika-rodzica

5.            Urlop macierzyński

6.            Urlop rodzicielski

7.            Urlop wychowawczy

8.            Wnioski – do kiedy to wszystko załatwić?


Rejestracja:https://wsseinvestpark.clickme...

2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z PAIH, ARAW oraz kancelarią WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o. zaprasza na bezpłatne webinarium:

WSPIERANIE INWESTYCJI OD 2022 ROKU. Nowe zasady przyznawania zachęt inwestycyjnych dla przedsiębiorców

które odbędzie się 25 maja br. o godzinie 10:00

19 kwietnia 2021 r. Komisja Europejska opublikowała Wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022 - 2027. Mają one bezpośredni wpływ na zasady, na jakich Państwa członkowskie będą mogły udzielać przedsiębiorcom pomocy publicznej (zachęt inwestycyjnych) na realizację nowych projektów.

Z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zasady korzystania ze zwolnień podatkowych oferowanych przez Strefy Ekonomiczne, dotacji przyznawanych w ramach grantów rządowych i funduszy europejskich oraz zwolnień z podatku od nieruchomości oferowanych przez niektóre gminy.

Obecnie trwają prace nad wdrożeniem Wytycznych KE do polskiego ustawodawstwa. Możemy się jednak spodziewać, że zmienią się m.in.:

·    maksymalne wysokości regionalnej pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorców w poszczególnych województwach,

·    zasady, na jakich o pomoc publiczną będą mogli ubiegać się duzi przedsiębiorcy

Agenda spotkania:

WSSE „INVEST-PARK”

- Polska Strefa Inwestycji - jak uzyskać Decyzję o wsparciu. Podstawowe informacje o procedurze, wymaganiach oraz terminach.

ARAW SA

- Słowo wstępne i działania ARAW w kontekście tematyki spotkania.

WPW Doradztwo podatkowe sp. z o.o.

- Główne zmiany w pozyskiwaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców od 1 stycznia 2022 r.

PAIH - Zmiany w programie grantów rządowych.


Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


3) WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w ramach Wałbrzyskiej Strefy Eksportera, wspólnie z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową AHK, przy wsparciu merytorycznym Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii ma przyjemność zaprosić Państwa na:  

bezpłatne webinarium organizowane w dn. 28 maja 2021 r. w godz. 10:00 – 12:00

z zakresu atrakcyjności niemieckiego rynku zbytu w dobie pandemii

Zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu, podczas którego dowiecie się Państwo o:  

- podstawowych informacjach dot. stosunków pomiędzy Polską a Niemcami,

- zarysie obecnej sytuacji makroekonomicznej w Niemczech,

- aktualnym stanie wymiany handlowej pomiędzy Polską a Niemcami i współpracy kapitałowej,

- aktualnej sytuacji związanej z Covid-19 i wpływie pandemii na polsko-niemieckie relacje gospodarcze,

- analizie ważniejszych sektorów przemysłowych na rynku niemieckim,

- perspektywach, szansach i barierach dla polskich firm,

- wsparciu niemieckiego rządu dla biznesu,

- dywersyfikacji i skróceniu łańcuchów dostaw w Niemczech,

- obowiązkach w zakresie opakowań wprowadzonych do obrotu na terenie Niemiec,

- kluczowych aspektach prawnych.  

Spotkanie odbędzie się w formule online, za pośrednictwem platformy ClickMeeting, w języku polskim. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon