""

XXXI Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2021.04.29 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: +Wideo #Sesja Rady


29 kwietnia 2021 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa,ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       

1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na zadanie: pn. „Przebudowa drogi 4771P na odcinku od Święciechowy do wiaduktu nad drogą ekspresową S5”,
4)     w sprawie zmiany uchwały nr XXX/257/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości za część roku 2021 oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości,
5)     w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Długie Stare od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
6)     w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
7)     zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/247/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na usuwanie odpadów zawierających azbest, na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz na zmianę sposobu ogrzewania,
8)     w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Święciechowa  w  2021 roku,
9)     w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w Strzyżewicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
10)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Niechłód.

4.     Wolne głosy i wnioski.
5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon