""

Portal FAO dla sektora prywatnego

Opublikowano w dniu 2021.04.30 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: @Przedsiębiorcy

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii uprzejmie informuje, że Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) z siedzibą w Rzymie uruchomiła zgodnie z przyjętą „Strategią FAO dla sektora prywatnego” portal internetowy – CONNECT przeznaczony dla sektora prywatnego, który obejmuje:

·        Rolników i organizacje rolnicze;

·        Organizacje i spółdzielnie producentów;

·        MŚP;

·        Duże przedsiębiorstwa (spółki krajowe i wielonarodowe, w tym przedsiębiorstwa państwowe);

·        Instytucje finansowe;

·        Przemysł, stowarzyszenia handlowe i konsorcja sektora prywatnego;

·        Fundacje filantropijne.

Portal CONNECT jest dostępny pod następującym linkiem:http://www.fao.org/connect-pri...  i został zaprojektowany jako „punkt kompleksowej obsługi”. Obecnie jest on dostępny w angielskiej wersji językowej, a wkrótce będzie również prowadzony w języku arabskim, chińskim i rosyjskim.

FAO jest to  wyspecjalizowana organizacja zajmująca się walką z biedą i głodem oraz podnoszeniem dobrobytu poprzez rozwój obszarów wiejskich i lepszą dystrybucję żywności.  Głównym celem zamówień realizowanych przez FAO jest zapewnienie światu dostatku żywności poprzez poprawę wydajności rolnictwa, poprawę warunków życia ludności wiejskiej i rozwój światowej gospodarki.

Chociaż FAO ma długą historię współpracy z sektorem prywatnym, obecnie zwiększa swoje zaangażowanie, formalne i nieformalne, uznając ważną rolę katalizatora, jaką sektor prywatny odgrywa w doprowadzaniu do zmian transformacyjnych i znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla dzisiejszych i przyszłych wyzwań rozwojowych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzania strony Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, gdzie  w zakładce Międzynarodowe Zamówienia Publiczne https://www.gov.pl/web/rozwoj-... znajduje się największa w Polsce baza informacyjna dotycząca międzynarodowych zamówień publicznych m.in. Systemu Narodów Zjednoczonych, UE, NATO, OECD baza aktualnych przetargów NATO https://www.gov.pl/web/rozwoj-... oraz organizacji międzynarodowych https://www.gov.pl/web/rozwoj-... jak i bieżące informacje o rekomendowanych dla Państwa wydarzeniach, w tym szkoleniach organizowanych przez MRPiT https://www.gov.pl/web/rozwoj-.... Serdecznie zapraszamy Państwa do zaznajomienia się z informacjami znajdującymi się na stronie, również tymi dotyczącymi zamówień organizacji Systemu Narodów Zjednoczonych, w tym zamówień FAO: https://www.gov.pl/web/rozwoj-....

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem: mzp@mrpit.gov.pl

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon