""

V Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2021.03.24 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia

Na podstawie § 15 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Święciechowa Nr XXXIII/266/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Z 2014 r. poz. 3172 – ze zmianami)

24 marca 2021 roku o godz.17:00 w sali wiejskiej w Święciechowie, ul. Strzelecka 7, odbędzie się V Sesja IV Kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.
Porządek obrad sesji:
1. Otwarcie.
2. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.
3. Sprawozdanie Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Interpelacje radnych.
5. Omówienie projektów uchwał Rady Gminy Święciechowa na najbliższą sesję.
6. Omówienie nowych przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania młodzieżowych rad.
7. Przygotowanie konkursu z okazji Dnia Ziemi.
8. Wolne głosy i zapytania.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon