""

Szkoły z terenu Gminy Święciechowa zakwalifikowały się do Programu ,, Szkolny Klub Sportowy ''

Opublikowano w dniu 2021.02.09 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości

Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”, na zlecenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, jest Operatorem Wojewódzkim Programu pn.: „Szkolny Klub Sportowy”

Ideą Programu jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 2 razy w tygodniupo 60 minut dla każdego uczestnika, w grupach 15-20 osobowych.

Czas realizacji Programu ustala się na okres od 1.02.2021r. do 15.12.2021r.

Do Programu zakwalifikowały się 2 szkoły z terenu naszej gminy :

1. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie w Święciechowie - 1 grupa

2. Szkoła Podstawowa w Lasocicach - 1 grupa.

Cele Programu:

1. Stworzenie warunków do stymulowania i kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;

2. Stworzenie warunków do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;

3. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;

4. Zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;

5. Stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt;

6. Stworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;

7. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;

8. Promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;

9. Wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon