""

XXVII Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2020.12.17 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: +Wideo #Sesja Rady


17 grudnia 2020 r. o godz. 12.30 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.      Otwarcie.
2.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.      Projekty uchwał:

a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030,
b) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
c) w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030.
d) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
e) w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020,
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem,
g) zmieniająca uchwałę Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
h) w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Święciechowa,
i) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2021,
j) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2021,
k) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Strzyżewice z przeznaczeniem pod drogi,
l) w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Długie Stare od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
m) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa,
n) w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa.
o) w sprawie rozpatrzenia wniosku.
p) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Święciechowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Święciechowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
r) zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.

4.    Wolne głosy i wnioski.
5.     Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.                                                                     

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon