""

XXV Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.11.19 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady

19 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:       
1.      Otwarcie.
2.      Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.      Projekty uchwał:

1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2020 – 2030,
2)    w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
3)    w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
4)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Święciechowa na lata 2021 – 2023,
5)    zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,
6)    w sprawie: Rocznego Programu Współpracy Gminy Święciechowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok,
7)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Święciechowa na rok 2021,
8)    w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

4.    Wolne głosy i wnioski.
5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.    Zakończenie.                        

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon