""

Wspólnie przeciwdziałajmy marnowaniu żywności !

Opublikowano w dniu 2020.11.20 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Sieć sklepów Biedronka chce realnie wpływać na zmniejszenie ilości marnowanej żywności w Polsce poprzez przekazywanie jej organizacją charytatywnym i budowanie wśród ludzi nowych nawyków konsumenckich.

Firma współpracuje już z ponad 100 organizacjami. Od 2016 roku przekazano ponad 10 000 ton żywności o łącznej wartości przekraczającej 200 mln zł.

Organizacje Pożytku Publicznego mają możliwość odbierania żywności z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywania jej potrzebującym.

Do programu mogą dołączyć organizacje posiadające status OPP w KRS oraz spełniające wymogi ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem statutowym jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

- pomocy społecznej,

- wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- działalności charytatywnej, w szczególności przekazywanie żywności osobom potrzebującym ( w formie paczek i posiłków ).

O zakwalifikowaniu organizacji do programu decyduje również dostępność wybranego sklepu.

Aby zgłosić chęć udziału w programie należy wypełnić formularz pod adresem:

https://www.biedronka.pl/pl/ko...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon