""

Zakładanie nowej działalności gospodarczej - rozpoczęto zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

Opublikowano w dniu 2020.10.20 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczęto zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 50.000 zł mogą ubiegać się mieszkańcy  12 gmin członkowskich (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Zapraszamy na dwie formy szkoleń:

1. Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

 -   podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);

-  warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;

- zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia,

2.  Cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania z ekspertem składające się z dwóch bloków tematycznych), na których omówiona zostanie wyłącznie tematyka dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Terminy i lokalizacja poszczególnych zajęć zostanie ustalona i podana w terminie późniejszym - uzależnione będzie to od liczby osób chętnych oraz ewentualnych obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną  

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl  

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak: nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu, telefon i e-mail kontaktowy.

  Uczestnicy szkoleń będą zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa między innymi: noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa oraz dezynfekcji rak itp. podczas trwania zajęć.

  Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Poradnik dla Beneficjentów (wersja PDF)

Poradnik dla Beneficjentów ( wersja Word)

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon