""

XXIII Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2020.09.10 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: +Wideo #Sesja Rady

10 września 2020 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXIII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:

 1.   Otwarcie.
 2.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 3.   Projekty uchwał:
 • w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Leszczyńskiemu na realizację zadania: pn. „Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej”,
 • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Leszczyńskiego,
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2020 – 2030,
 • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
 • w sprawie opłaty targowej,
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa,
 • w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,
 • w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa,
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie statutu gminy.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.    Zakończenie.                                                                     

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon