""

Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2020.09.10 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Aby zostać młodzieżowym radnym należy spełniać następujące wymagania:

- trzeba mieć od 13 do 20 lat,

- być zameldowanym na terenie Gminy Święciechowa (stale lub czasowo),

- nie być zawieszonym w prawach ucznia i nie być karanym za przestępstwo wyrokiem sądowym,

- zgłosić się do urzędu gminy między 21 a 25 września jako kandydat na radnego (za Twoją zgodą może to zrobić ktoś inny, kto spełnia ww. warunki).

Wybory odbędą się 5 października 2020 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 6 do 9 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, przy ul Rynek 14a.

WAŻNE – NIE ZAPOMNIJ ZABRAĆ ZE SOBĄ LEGITYMACJI UCZNIOWSKIEJ!

W celu przeprowadzenia wyborów zostanie powołana komisja wyborcza. Młodzież zainteresowana nieodpłatną pracą w takiej komisji może się zgłaszać do urzędu gminy w terminie od 14 do 17 września. Kandydaci mogą też zgłaszać mężów zaufania od 21 września do 2 października.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania Młodzieżowej Rady określone zostały w statucie, który jest dostępny na stronie www.bip.swieciechowa.pl w zakładce „Młodzieżowa Rada Gminy”.

Młodzieżowa Rada Gminy to organ konsultacyjny. Jako młodzieżowy radny możesz podejmować różne tematy związane z życiem młodzieży i nie tylko w naszej gminie. A co najważniejsze współdecydujesz o tych sprawach. Jesteś przecież przedstawicielem, „głosem” swojego młodzieżowego środowiska. Dzięki pracy w młodzieżowej radzie kształtujesz kompetencje obywatelskie i uczysz się podejmowania ważnych decyzji dla mieszkańców. Masz także okazje do działania na rzecz innych poprzez wolontariat i różne akcje charytatywne.

Zachęcamy do startu w wyborach i do głosowania.

Kalendarz wyborczy:

- od 14 do 17 września 2020 r. (do godz. 14.oo) -zgłaszanie się osób posiadające bierne i czynne prawo wyborcze jako kandydaci na członków komisji wyborczej.

- do 17 września 2020 r.- powołanie przez wójta komisji wyborczej.

- od 21 do 25 września 2020 r. - zgłaszanie kandydatów na radnych .

- od 21 września do 2 października 2020 r. - zgłaszanie mężów zaufania

- 5 października 2020 r. (godz. 8.oo – 18.oo) i od 6 do 9 października 2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) -głosowanie w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a.

- ewentualnie 15 października  2020 r. (godz. 7.oo – 15.oo) - głosowanie w drugiej turze w lokalu wyborczym w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie, ul. Rynek 14 a


Zarządzenie


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon