""

XXI Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2020.07.23 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: +Wideo #Sesja Rady

23 lipca 2020 r. o godz. 13.00 w sali wiejskiej: Święciechowa, ul. Strzelecka 7 odbędzie się  XXI Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Porządek obrad sesji:

  1.   Otwarcie.
  2.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  3.   Projekty uchwał:
  • w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
  • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: ”Budowa sieci połączeń dróg dla rowerów na terenie gminy Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej,
  • zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Święciechowa,
  • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Święciechowa przyjętego uchwałą Rady Gminy Święciechowa Nr XVII/127/2000 z dnia 17 listopada 2000 r.,
  • w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Święciechowa,
  • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice, gmina Święciechowa w granicach określonych na załączniku graficznym.
  • w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Leszno.

4.    Wolne głosy i wnioski.

5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6.    Zakończenie.                                                                     

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon