""

Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region dla sektora branży turystycznej Regionu Leszczyńskiego.

Opublikowano w dniu 2020.06.19 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Turyści #Sport i rekreacja @Przedsiębiorcy

W związku z ogłoszoną pandemią koronawirusa w Polsce wielu przedsiębiorców z sektora branży turystycznej znalazło się w trudnej sytuacji. Organizacja Turystyczna Leszno-Region proponuje pomoc w postaci wsparcia finansowego dla podmiotów zajmujących się turystyką w Lesznie i Regionie Leszczyńskim.

Wsparcie ma na celu utrzymanie, rozwój i promocję oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie działalności Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Warunkami otrzymania wsparcia finansowego są:

- złożenie wniosku o dofinansowanie ze wskazaniem wysokości potrzebnego wsparcia finansowego oraz celu na jaki wsparcie zostanie przeznaczone (tj. promocja obiektu lub działalności, rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej, zakup sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, odnowienie lub znakowanie obiektów turystycznych, kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych, działania na rzecz rozwoju turystyki).

- złożenie deklaracji przystąpienia do Organizacji Turystycznej Leszno-Region na okres min. 3 lat (pierwszy rok przynależności będzie zwolniony z opłat członkowskich),

Wysokość środków przeznaczonych na wsparcie sektora branży turystycznej to 50.000 złotych, jednak maksymalne dofinansowanie dla podmiotu ubiegającego się o wsparcie to 4.000 zł.

Za ocenę złożonych wniosków oraz podział kwoty wsparcia odpowiedzialny będzie Zarząd Organizacji Turystycznej Leszno-Region.

Jeszcze kilka miesięcy temu nikt nie przypuszczał, że zbliżający się początek sezonu turystycznego zostanie przełożony na wciąż nieznany nam termin, a cała branża będzie walczyć o przetrwanie. Wsparcie finansowe Organizacji Turystycznej Leszno-Region to rozwiązanie, które mamy nadzieję pomoże zminimalizować negatywne skutki pandemii.

Regulamin Dofinansowania

Wniosek o dofinansowanie

Deklaracja Członkowska

Oświadczenie wnioskodawcy

Sprawozdanie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon