""

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne webinaria

Opublikowano w dniu 2020.06.22 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Szkolenia @Przedsiębiorcy

1) Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wspólnie z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST-PARK" zapraszają na bezpłatne webinarium pt.:

"Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla wielkopolskich przedsiębiorców",  które odbędzie się 23 czerwca 2020 r.  w godz. 13:00 do 15:00.

Przedstawione zostanie aktualne wsparcie dla przedsiębiorców, m.in.:

- dotacje i pożyczki w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz

- instrumenty finansowe oferowane przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. oraz Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. (pożyczki i poręczenia).

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

2) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z kancelarią DZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k. zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:

  „Kontrola Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jak się przygotować, na co zwrócić uwagę?”, które odbędzie się 23 czerwca 2020 r. w godz. 11:00 do 12:30.  

Kontrola przeprowadzana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych to jedno z podstawowych narzędzi badania zgodności podejmowanych przez administratorów danych osobowych działań z wymogami wynikającymi z przepisów. Poza planowanymi kontrolami UODO, często mają one również miejsce w przypadku występowania naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych. Najczęściej dotychczas kontrolowane obszary to monitoring wizyjny oraz kwestie związane z prowadzeniem rekrutacji. Nie należy również zapominać, że na styku ochrony danych osobowych z prawem pracy – również Państwowa Inspekcja Pracy interesuje się aspektami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych pracowników.

Celem webinarium jest przedstawienie przez praktyka, który uczestniczył w wielu kontrolach PUODO (kiedyś GIODO) przebiegu takiej kontroli, wraz z podaniem przykładów zdarzeń i sytuacji, tak aby uczestnicy spotkali nabyli praktyczną wiedzę co i jak przygotować do takiej kontroli.  

Webinar poprowadzi pan Michał Kluska, adwokat z KancelariiDZP Domański Zakrzewski Palinka sp. k.  

Agenda merytoryczna:

> rodzaje kontroli PUODO

> zawiadomienie o kontroli

> uprawnienia kontrolujących i kontrolowanego

> protokół z kontroli / zastrzeżenia do protokołu

> kontrola i co dalej?

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

3) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z firmą doradczą KPMG zaprasza państwa na bezpłatne webinarium:  

Kontrole podatkowe, postępowania podatkowe i celno-skarbowe, z uwzględnieniem specyfiki SSE. Objaśnienia podatkowe PSI-SSE – podsumowanie",  które odbędzie się 24 czerwca 2020 r. w godz. 13:00 do 15:00.

W ramach webinaru przedstawione zostaną zagadnienia związane z kontrolami podatkowymi/kontrolami celno-skarbowymi oraz postępowaniami podatkowymi prowadzonymi przez organy podatkowe oraz celno-skarbowe, z uwzględnieniem specyfiki działań organów w ramach czynności realizowanych wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na podstawie zezwoleń strefowych lub decyzji o wsparciu. Agenda obejmować będzie także podsumowanie najważniejszych wniosków płynących z objaśnień podatkowych Ministerstwa Finansów z dnia 10 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego w związku z działalnością prowadzoną na podstawie decyzji o wsparciu. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...


4) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Adecco Poland Sp. z o.o. oraz Panią Paulą Rejmer i Panią Pauliną Morawską-Bisabarros, zaprasza Państwa na webinarium:

"Wyzwania rynku pracy – trendy, rekrutacja, oczekiwania", które odbędzie się 26 czerwca 2020 r.  w godz. 13:00 do 15:00.

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym, jak pandemia zmieniła rynek pracy, zidentyfikujemy największe wyzwania i przyjrzymy się oczekiwaniom – zarówno wobec kandydatów, jak i pracodawców. Zaprezentujemy też najczęściej popełniane błędy w ramach rekrutacji i postaramy się podpowiedzieć, jak ich unikać.

Zagadnienia spotkania:

• Jak obecnie wygląda rynek pracy – w Polsce i w ujęciu lokalnym?

• Wpływ pandemii na rynek pracy i procesy HR.

• Zmiany w procesach rekrutacyjnych, które zachodzą już dziś.

• Wyzwania stojące przed pracodawcami i kandydatami.

• Oczekiwania pracowników i firm.

• Najczęściej popełniane błędy w procesach rekrutacyjnych.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja: https://account-panel.clickmee...

5) Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" wspólnie z Compliance Partners, zaprasza Państwa na webinarium:  

"Dematerializacja akcji i rejestr akcjonariuszy",  które odbędzie się 29 czerwca 2020 r.  w godz. 11:00 do 13:00.

W związku zbliżającym się terminem do podjęcia istotnych czynności zmierzających do dematerializacji akcji oraz utworzenia rejestru akcjonariuszy spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych, w ramach niniejszego webinarium omówione zostaną podstawowe obowiązki i czynności jakie musi zrealizować podmiot, w celu wykonania ustawowego obowiązku.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Rejestracja: https://wsseinvestpark.clickme...

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon