""

Przebudowa ul. Pilotów w Strzyżewicach - etap IV

Opublikowano w dniu 2020.05.05 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Inwestycja

Podpisano umowę nr 90/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. na realizację zadania pt. ,, Przebudowa ul. Pilotów w Strzyżewicach - etap IV''

Koszt inwestycji: 392 250,46 zł brutto,

Wykonawca: Firma DROGTRANZ z siedzibą w Górze,

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Pilotów w Strzyżewicach – etap IV. Inwestycja swym zakresem obejmuje:

a) Kanalizację deszczową: Wykonanie kolektora deszczowego fi 400 mm na odcinku 44,80 m od istniejącej studni D13 do studni D14 , kolektora deszczowego fi 300 na odcinku 210,70 m od studni D 14 do studni D 18 wraz z odejściami o długości 13,20 m. Postawione zostaną studnie D14, D15, D 16, D17, D 18 wraz ze studzienkami ściekowymi i przykanalikami fi 160, wpustami Wp 13, Wp 15, Wp 16.1, Wp 16.2, Wp 17.1, Wp 17.2.

b) Roboty drogowe: Przebudowa drogi obejmuje odcinek w km od 0+380,00 do 0+650,00. Jest to ciąg pieszojezdny o zmiennej szerokości, ze spadkami poprzecznymi umożliwiającymi odpływ wody opadowej do kratek ściekowych. Konstrukcja jezdni (pieszojezdni): - warstwa jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary, - podsypka piaskowo – cementowa gr. 5 cm, - podbudowa zasadnicza o gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, mieszanka mineralna pochodząca z przekruszenia skał naturalnych o ciągłym uziarnieniu (mieszanka GRH 0/31,5 mm), - warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem z betoniarki o Rm 5,00 MPa i gr. 15 cm, - obramowanie z obrzeż betonowego 8*30*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 w ilości 0,05 m3 m, - spadek poprzeczny 2% do środka jezdni. Zaprojektowano obrzeże chodnika wystającego 2 cm nad jezdnię. Konstrukcja ścieku z kostki brukowej: - warstwa jezdni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor grafitowy, - podsypka piaskowo – cementowa gr. 5 cm, - ława z betonu cementowego C12/15 w ilości 0,06 m3 /m - warstwa wzmacniająca - grunt stabilizowany cementem z betoniarki o Rm 5,00 MPa i gr. 15 cm, - obramowanie z obrzeż betonowego 8*30*100 na ławie betonowej z betonu C12/15 w ilości 0,05 m3 m, - spadek poprzeczny 2% do środka jezdni. W km 0+545,00 wykonany zostanie próg zwalniający z kostki betonowej czerwonej. Próg zwalniający oznakowany będzie znakami pionowymi.

Prace zostaną zakończone za numerem 7.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon