""

Komunikat Wójta Gminy Święciechowa w sprawie zamknięcia przedszkola i klubu dziecięcego

Opublikowano w dniu 2020.05.05 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Wójt Gminy Święciechowa informuje, iż po ogłoszeniu decyzji przez rząd o możliwości otwarcia od 6 maja br. przedszkoli, żłobków i klubów dziecięcych, niezwłocznie przystąpiliśmy do przygotowania naszych placówek do funkcjonowania na zasadach określonych przez poszczególne ministerstwa oraz GIS.

Przeprowadziliśmy także konsultacje z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Panią Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Święciechowie i Panią Kierownik Klubu Dziecięcego w Święciechowie, które wystąpiły do rodziców z zapytaniem o chęć skorzystania przez nich z możliwości opieki nad dziećmi w naszych placówkach.

W wyniku ww. działań ustalono, iż mimo spełnienia przez nasze jednostki niezbędnych warunków sanitarnych do przyjęcia dzieci, ze względu na bezpieczeństwo i przede wszystkim małe zainteresowanie poniżej 10 % zgłoszonych dzieci w poszczególnych jednostkach, podjęto decyzję o zamknięciu placówek do 22 maja 2020 r.

Bardzo dziękujemy wszystkim pracownikom jednostek oświatowych za zaangażowanie, za zrozumienie i za wszelką pomoc w przygotowaniu placówek do działania.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon