""

Chrońmy pszczoły

Opublikowano w dniu 2020.04.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Ochrona środowiska @Rolnik

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przypomina, że nieprawidłowe wykonywanie zabiegów środkami ochrony roślin, niesie ze sobą duże zagrożenie dla pszczół i innych zapylaczy !

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co w szczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych !

Stosując środki ochrony roślin zwróć szczególną uwagę na :

- stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy,

- dobieranie środków ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu,

- stosowanie środków ochrony roślin zgodnie z warunkami określonymi na etykiecie,

- niestosowanie preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach, na których występują kwitnące chwasty,

- wykonywanie zabiegów po zakończonych lotach owadów zapylających,

- przestrzeganie okresów prewencji,

- niewykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu,

- zachowywanie minimalnych odległości od pasiek ( 20 m ).


Chroniąc rośliny, chronisz życie !


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon