""

Atrakcyjne nieruchomości do oddania w dzierżawę

Opublikowano w dniu 2020.03.05 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustne przetargi ograniczone do mieszkańców gminy Święciechowa na nieruchomości przeznaczone do oddania w dzierżawę.

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna położona w obrębie Krzycko Małe oznaczona nr 163 o pow. 0,2700 ha , w skład której wchodzi rola kl. V- 0,2700ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00026042/4.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,67 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2020r. o godz . 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

2. Nieruchomość położona w obrębie Lasocice oznaczona nr 373 o pow. 0,1000 ha , w skład której wchodzi staw N- 0,1000 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00025706/0.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,20 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 3 kwietnia 2020r. o godz . 11:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby, które do dnia 31 marca 2020r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon