""

Zawiadomienie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dla mieszkańców Henrykowa

Opublikowano w dniu 2020.02.13 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia, że w terminie od 18 do 24 lutego 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z mieszkańcami miejscowości Henrykowo (osada) dotyczące zniesienia nazwy miejscowości Henrykowo (osada).

Konsultacje będą przeprowadzone w formie ankiety konsultacyjnej skierowanej do dorosłych mieszkańców miejscowości Henrykowo (osada).

Ankiety konsultacyjne zostaną opublikowane na stronie internetowej Gminy Święciechowa, wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Święciechowie, udostępnione w sekretariacie Urzędu Gminy w Święciechowie oraz dostarczone do ww. mieszkańców przez ankieterów.

Wypełnione ankiety konsultacyjne będzie można składać w miejscach ich udostępnienia bądź poprzez ankieterów.

W przedmiocie konsultowanej zmiany ustala się pytanie następującej treści:

„Czy jesteś za zniesieniem nazwy miejscowości Henrykowo (osada)?”

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu znaku „x” w kratce z lewej strony odpowiadającej wybranej, jednej odpowiedzi: „Jestem za zniesieniem nazwy miejscowości” lub „Jestem przeciw zniesieniu nazwy miejscowości” na formularzu ankiety,   stanowiącym  załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Ankieta

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon