""

XVIII Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2020.02.27 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: +Wideo

27 lutego 2020 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XVIII Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:

 1.   Otwarcie.
 2.   Przyjęcie protokołu z obrad XVII sesji Rady Gminy.
 3.   Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4.   Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019.
 5.   Projekty uchwał:
 •   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
 •   w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
 •   w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior +,
 •   w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem w przedmiocie zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Henrykowo (osada),
 • w sprawie użyczenia na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym działki położonej w Lasocicach,
 • w sprawie użyczenia na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym części działki położonej w Trzebinach,
 • w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2020,
 • w sprawie przejęcia od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  w Warszawie zadania publicznego w zakresie zarządzania  przystankami komunikacyjnymi  zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg krajowych,
 • w sprawie przejęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi na terenie gminy Święciechowa w ciągu dróg powiatowych,
 • w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drodze powiatowej nr 4760P w miejscowości Święciechowa,
 • w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Marcina Biskupa w Długiem Starem,
 • w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Lasocice.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie.                                                                     

 

  Pobierz Nagranie z Sesji Rady

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon