""

Zakończono prace nad przebudową ul. Nowej w miejscowości Długie Stare

Opublikowano w dniu 2020.01.03 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Inwestycja +Galeria

Na przedmiotowym odcinku drogi wymieniono  kanalizację deszczową (kolektor i studnie), wykonano wpusty ściekowe wraz ze studzienkami oraz przykanaliki. Wzdłuż drogi asfaltowej wykonano chodnik w km od 0+ 355,00 do 0+555,00. Wzdłuż krawężnika wykonano ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej gr. 8 cm. Styk ścieku przykrawężnikowego z nawierzchnią asfaltową uzupełniono masą asfaltową.

Wykonawcą była Firma

DROGTRANZ Sp. z o.o.

ul. Witosa 8

56 – 200 Góra

Wartość brutto:  224 039,96zł, 

Termin oddania prac: 14.12.2019 r.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon