""

Informacja Wójta Gminy

Opublikowano w dniu 2020.01.03 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w dniu 02.01. 2020 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul.Ułańska 4, zgodnie z art.17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 ze zmianami) na okres 30 dni został wyłożony do publicznego wglądu odpis protokołu nabycia mienia komunalnego tj. działki 293/2 o pow. 0,1615 ha poł. w Przybyszewie .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4, pok. Nr 4, tel. 65 53 33 522.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon