""

XV Sesja Rady Gminy

Opublikowano w dniu 2019.12.19 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady

19 grudnia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XV Sesja Rady Gminy

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2030,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
 • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030,
 • w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020,
 • w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwoju Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2024,
 • w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Strzyżewice,
 • w sprawie aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa  przyjętych Uchwałą Nr XXX/216/2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 25 lutego 2010 w sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Święciechowa,
 • w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Święciechowa, w roku szkolnym 2019/2020,
 • w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej inwestycji o charakterze społecznym,
 • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2020,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Gminy.

6.    Wolne głosy i wnioski.

7.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8.    Zakończenie.                                                                     

 

 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon