""

Gmina Święciechowa objęta została żółtą strefą z ograniczeniami w związku z ASF

Opublikowano w dniu 2019.12.23 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Zgodnie z informacją Głównego Lekarza Weterynarii strefą żółtą z ograniczeniami objęty został cały powiat leszczyński.

Strefa żółta to obszar ochronny w którym :

  • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).

  • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:

    • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,

    • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),

    • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,

    • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.

ASF- najczęściej zadawane pytania - Główny Inspektorat Weterynarii

W ramach przypomnienia prosimy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń oraz z  Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2019 r.

Aktualną mapę obszarów ochronnych i objętych ograniczeniami można znaleźć pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

Rozporządzenie Ministra rolnictwa i rozwoju wsi

Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego

Przekazujemy również komunikat ARIMR :

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie IRZ (Dz. U. 2019 poz. 1149 ze zm.) art.12 ust. 3a w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie

z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura

w terminie 2 dni:

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada,

2) ubój zwierzęcia gospodarskiego

– z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia

3) Art.20.2c w.w Ustawy posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2pkt1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon