""

Darmowa opieka stomatologiczna dla dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2019.12.18 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Zdrowie

Już od 01 stycznia 2020 r. dzieci ze Szkół Podstawowych z terenu Gminy Święciechowa mogą korzystać z bezpłatnej opieki stomatologicznej.

Dzięki podpisanemu porozumieniu uczniowie Szkół Podstawowych mogą korzystać ze świadczeń ogólnostomatologicznych realizowanych przez lekarza dentystę Panią Ewę Lisewską w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Święciechowie ul. Strzelecka 6

Świadczenia realizowane będą przez lekarza dentystę spełniającego wymagania określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Harmonogram wizyt dzieci i młodzieży w gabinecie :  poniedziałki i środy w godz. od 8.30-12.30 oraz wtorki i czwartki w godz. od 13.00 - 18.00 po wcześniejszej rezerwacji telefonicznej. Harmonogram uwzględnia objęcie opieką wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu Gminy Święciechowa. Dzieci i młodzież w wieku do ukończenia 18 roku życia zgłaszają się do przychodni pod opieką osoby dorosłej natomiast młodzież powyżej 18 roku życia może zgłaszać się do przychodni samodzielnie.

Przychodnia będzie  prowadzić dokumentację medyczną oraz dokumentację statystyczną i sprawozdawczą, jaka okaże się niezbędna w związku z realizacją podpisanego  Porozumienia oraz  niezwłocznie powiadomi Gminę  i Szkołę o każdej, nawet potencjalnej przerwie w dostępie do świadczeń. Udzielane w gabinecie świadczenia są nieodpłatne dla objętych opieką dzieci i młodzieży, a finansowanie jest realizowane w ramach i na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rejestracja pod numerem telefonu: 721 773 664

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon