""

W 2019 roku z programu dróg dojazdowych do pól wykonywano prace na ul. Zaborowskiej w Henrykowie

Opublikowano w dniu 2019.11.04 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości #Tagi: #Inwestycja +Galeria

Program dróg dojazdowych do pól to środki przekazywane samorządom w ramach dofinansowania ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych przeznaczonych na budowę, przebudowę lub remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, a także budowy zbiorników wodnych służących małej retencji. Środki przyznawane są z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycja realizowana była w oparciu o umowę nr 148/2019 z dnia 05.08.2019 r. Wykonawcą była firma POLKOP Leszno.

Wartość brutto robót – 173.056,50 zł

Kwota dofinansowania: 58.125,00 zł

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Zaborowska w Henrykowie. Wykonano drogę kat. C z dotychczasowej nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z kruszywa kamiennego długość 0,614 km., szerokość 5 m. Zadanie swym zakresem obejmowało następujące roboty: Jezdnię w km 0+000,00 do 0+320,00 i 0+000,00 do 0+294,00  wykorytowano pas drogowy na szerokość 5,00 m i głębokość 15 cm, po profilowaniu i zagęszczeniu podłoża ułożono nawierzchnię z kruszywa łamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm wraz z miałowaniem.Dokonano regulacji studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych oraz studni kanalizacji sanitarnej. Wykonano sieci wodociągowe o dł. 110,20 m z rur PVC-U o śr. 110 mm. oraz przestawiono hydrant.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon