""

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Święciechowie

Opublikowano w dniu 2019.11.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wiadomości

W PUNKCIE bezpłatną pomoc mogą otrzymać osoby pokrzywdzone przestępstwem, osoby im najbliższe oraz świadkowie. Pomocy udziela się, jeżeli od czasu popełnienia przestępstwa lub wystąpienia jego skutków nie upłynął okres dłuższy niż 5 lat.

W ramach punktu istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa i radcy prawnego, po uprzednim spotkaniu z pracownikiem pierwszego kontaktu.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się w Urzędzie Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4 na parterze pokój nr 1

Dyżur osoby pierwszego kontaktu w każdy czwartek od godz. 10:00-14:00

Głównym celem lokalnych punktów jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją oraz zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon