""

Akcja ZIMA

Opublikowano w dniu 2019.11.27 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie zwraca się do mieszkańców gminy Święciechowa z prośbą o czujność i wrażliwość na sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu osób narażonych na działanie niskich temperatur.

Na ryzyko wychłodzenia najczęściej narażone są osoby pozbawione dachu nad głową, bezdomnych, osoby starsze i samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach – poruszaniem się, czy zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Zagrożenie utraty życia dotyczy w tym okresie także osób nietrzeźwych, które znajdują się na wolnym powietrzu, bądź w pomieszczeniach opuszczonych i nieogrzewanych.

Dlatego ponownie zwracamy się do społeczności naszej gminy o przekazywanie informacji osobiście lub telefonicznie o osobach zagrożonych w/w problemem przebywających w nietypowych miejscach, takich jak: działki, klatki schodowe, budynki, które są w złym stanie technicznym lub przeznaczone są do rozbiórki i wiele innych, wobec których istnieje niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia.

Nie przechodźmy obok takich ludzi obojętnie. Reagujmy.

Osoba bezdomna, która znajduje się w trudnej sytuacji życiowej może liczyć na wsparcie w formie:

  • Schronienia w Schronisku dla osób bezdomnych, ul. Towarowa 10 w Lesznie (dla mężczyzn);

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla Kobiet i Matek z dziećmi w Lesznie, ul. Niepodległości 27c;

  • Punktu wydawania ciepłego posiłku, Pl. Metziga 28 (przy kościele Św. Krzyża – Dom Katolicki „Betania”) w Lesznie czynny codziennie 12:30 – 14:00;

  • Bezpłatnej odzieży wydawanej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie, ul. Strzelecka 6;

  • Pomocy finansowej m. in. na dofinansowanie do zakupu opału, odzieży, żywności, leków;

  • Dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych;

  • Pracy socjalnej, która obejmuje indywidualne podejście do każdej sytuacji życiowej.

W tym szczególnie trudnym okresie wsparcie oferuje szereg placówek, których wykaz można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce „Akcja Zima”.

Źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon