""

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia wszystkich potencjalnych beneficjentów

Opublikowano w dniu 2019.10.16 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy #Szkolenia

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.1 Zakładanie nowej działalności gospodarczej rozpoczynamy zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

O pomoc w formie premii wynoszącej 50.000 zł mogą ubiegać się mieszkańcy 12 gmin członkowskich LGD Krainy Lasów i Jezior (wymagane zaświadczenie o zameldowaniu).

Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym  Poradniku dla beneficjentów.

Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

• podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);

• warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;

• zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 12 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Pałac Sułkowskich - budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Kościuszki 4, sala 101).

Prowadzone są również zapisy na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), na których omówiona zostanie wyłącznie tematyka dotycząca prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Warsztaty odbędą się w dniach 19 i 26 listopada 2019 r., również w Pałacu Sułkowskich w Lesznie, (Pl. Kościuszki 4, lok. 101 na I piętrze). 

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

    nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,

    telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Poradnik dla beneficjentów

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon