""

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich potencjalnych beneficjentów

Opublikowano w dniu 2019.09.04 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: @Przedsiębiorcy

W związku ze zbliżającym się naborem wniosków o przyznanie pomocy w ramach wdrażania LSR Krainy Lasów i Jezior na Przedsięwzięcie 2.1.2 Rozwój istniejących przedsiębiorstw rozpoczyna zapisy na bezpłatne warsztaty dla potencjalnych beneficjentów tego działania.

Beneficjentem w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 może zostać mikro lub małe przedsiębiorstwo z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, działające co najmniej od roku. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przyznania pomocy, kosztów kwalifikowanych oraz wysokości i formy wsparcia można uzyskać w przygotowanym Poradniku dla beneficjentów (do pobrania poniżej).

Jednodniowe szkolenie, podczas którego potencjalni wnioskodawcy poznają tematykę dotyczącą:

  • podstaw prawnych oraz zasad ubiegania się o wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR);
  • warunków ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej w ramach przedsięwzięcia;
  • zasad wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (WoPP wraz z załącznikami) – warsztaty dla uczestników szkolenia,

Szkolenie odbędzie się w dniu 12 września 2019 r. o godz. 10.00 w Lesznie (Pałac Sułkowskich - budynek Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Plac Kościuszki 4, sala 111). Jeśli zainteresowanie szkoleniem okaże się większe zorganizowane zostanie drugie szkolenie w dniu 24 września br. (miejsce i godzina j.w.)

Prowadzone również są zapisy na cykl warsztatów (dwa jednodniowe spotkania składające się z dwóch bloków tematycznych w odstępie tygodniowym), na których omówiona zostanie wyłącznie tematyka dotyczącą prawidłowego opracowania niezbędnego załącznika do wniosku przyznania pomocy, jakim jest biznesplan.

Warsztaty odbędą się w dniach 1 i 8 października 2019 r. , również w Pałacu Sułkowskich w Lesznie,( Pl. Kościuszki 4, lok. 101 na I piętrze).  

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w szkoleniach w Biurze WLGD - tel. 65 529 61 03 lub e-mail: biuro@wlgd.org.pl

Przy zgłaszaniu prosimy o podanie informacji takich jak:

  • pełna nazwa i adres siedziby firmy,
  • nazwisko osoby/osób mających wziąć udział w szkoleniu,
  • telefon i e-mail kontaktowy.

Zapraszamy do udziału wszystkich potencjalnych beneficjentów!

Poradnik

Źródło : Kraina Lasów i Jezior

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon