""

XI Sesja Rady Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2019.09.05 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

5 września 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14 a odbędzie się  XI Sesja Rady Gminy Święciechowa

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Projekty uchwał:
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 – 2025,
 • w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,
 • w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę sposobu ogrzewania, na instalację kolektorów słonecznych lub pomp ciepła oraz na instalację paneli fotowoltaicznych,
 • w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego,
 • w sprawie procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie i XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie,
 • w sprawie wyboru ławników do XIII Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Poznaniu z/s w Lesznie i do Sądu Rejonowego w Lesznie,
 • w sprawie regulaminu dotyczącego dodatków do wynagradzania zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Święciechowa.

5.    Wolne głosy i wnioski.

6.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

7.    Zakończenie.                                                                    

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon