Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Wielkpolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej

Opublikowano w dniu 2019.09.11 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

25.09.2019 r. w Zespole Jednostek Skarbowych w Poznaniu przy ul. Dolna Wilda 80 A, odbędzie się Wielkopolskie Forum Aktywności i Przedsiębiorczości Społecznej, które współorganizowane jest z Krajową Administracją Skarbową. Forum skierowane jest do zarządów i księgowych z podmiotów ekonomii społecznej w tym przede wszystkim stowarzyszeń, fundacji czy spółek non-profit. Podczas konferencji uczestnicy poznają zasady prowadzenia działalności gospodarczej czy odpłatnej działalności statutowej. Na spotkaniu nie zabraknie także fachowej wiedzy w zakresie podatku VAT, rozliczania darowizn, ulgach i pracy wolontariackiej.

Rejestracja i pełen program dostępne są na stronie ekonomiaspoleczna.wrk.org.pl.

Choć udział w wydarzeniu jest bezpłatny to liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają do 17 września.

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolsce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych i innych podmiotów społecznych (fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działają od ponad 25 lat. Swoimi działaniami wsparli już kilka tysięcy organizacji. Skupiają profesjonalistów i pasjonatów dlatego o organizacjach wiedzą wszystko.

Jako Federacja działają m.in. na rzecz:

  • wzmocnienia organizacji, liderów lokalnych i działaczy społecznych,

  • uruchamiania nowych społecznych inicjatyw, rozwoju i współpracy między organizacjami,

  • wzmocnienia postaw obywatelskich i aktywizacji społeczności lokalnych,

  • budowania kultury dialogu pomiędzy organizacjami a administracją różnego szczebla.

Od kilku lat prowadzą Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koordynują pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu w Wielkopolsce.

Specjalizują się:

  • we wzmacnianiu, zakładaniu i sieciowaniu organizacji pozarządowych z terenu Wielkopolski

  • w rzecznictwie i procesach konsultacyjnych

  • w animacji aktywności społecznej i wolontariacie

  • w poradnictwie dla organizacji obywatelskich i mieszkańców.

W 2012 r. stworzyli i prowadzili w Poznaniu centrum wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu. Lokal ten współfinansują z własnych środków, by poznańskie organizacje i aktywiści mieli darmową przestrzeń do prowadzenia działań społecznych.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon