""

Przetarg na wydzierżawienie nieruchomości rolnych

Opublikowano w dniu 2019.08.14 przez Magdalena Jaraczewska - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza  ustne przetargi ograniczone na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

 

1.  Nieruchomość rolna  położona w obrębie Przybyszewo oznaczona  nr 337/4  (część) o pow. 0,7180 ha ,  w skład której wchodzi rola kl. V- 0,3001 ha rola kl.VI- 0,2519 ha , pastwisko kl.IV -0,1660 ha zapisana w księdze wieczystej  KW 27082.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców Gminy Święciechowa   właścicieli nieruchomości sąsiadujących z działką nr 337/4.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,92  q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 10,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

 

2. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Długie Stare oznaczona  nr 166/2 o pow. 0,3330 ha w skład której wchodzi rola kl. IV-a – 0,3330ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00026735/9.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,00  q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

 

3. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Niechłód oznaczona  nr 276 o pow. 0,5100 ha w skład której wchodzi rola kl. IVa- 0,0400 ha i rola kl.V- 0,4700 ha  oraz  nr 264/2 o pow. 0,9170 ha , w skład której wchodzi rola kl. V- 0,9170 ha, zapisane w księdze wieczystej PO1L/00027081/6.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 3,59 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

4. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Trzebiny oznaczona  nr 28/3 (część) o pow. 2,6700 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 1,4200 ha i rola kl.VI- 1,2500 ha   zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027034/2.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 6,05 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 11,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

5. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 820/2 (część) o pow. 0,9300 ha w skład której wchodzi łąka kl. IV- 0,6000 ha i łąka kl.V- 0,3300 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 2,51 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 12,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

5. Nieruchomość rolna  położona w obrębie Święciechowa oznaczona  nr 596/2(część) o pow. 0,3814 ha w skład której wchodzi rola kl. V- 0,1014 ha i rola kl.VI- 0,2800 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030771/4.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców gminy Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 0,81 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2019r. o godz . 12,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

 

 

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

 

W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia  10 września 2019r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 , tel. 65 5333522.

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon