""

Zapraszamy do wzięcia udziału w programie Czyste Powietrze

Opublikowano w dniu 2019.07.26 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Gmina Święciechowa informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłków i innych zanieczyszczeń do powietrza z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.  

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:  

- wymianę nieefektywnych energetycznie źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwo stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania określone w programie,  

- docieplenie przegród budynków,  

- zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

- montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej  

oraz udzielenie pożyczki na instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych).  

Szersze informacje o projekcie oraz odpowiedzi na pytania otrzymają Państwo pod numerem telefonu 65 533 35 14 lub w Urzędzie Gminy w Święciechowie II piętro pokój nr 13 w godzinach od 10:00 - 14:00. 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon