""

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW - dostępne są już wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą

Opublikowano w dniu 2019.07.01 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Wójt Gminy Święciechowa informuje, że w związku z potwierdzeniem wystąpienia suszy na terenie Gminy Święciechowa - Komisja rozpoczęła procedurę przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych suszą.

Uwaga ! ! !

Wniosek o oszacowanie strat w gospodarstwie należy wypełnić zgodnie

z wnioskiem o przyznanie płatności obszarowych na bieżący rok składanym do ARiMR

oraz dołączyć jego kopię.  

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie – parter, pokój nr 4 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 11.00.    

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, do wojewody w celu potwierdzenia przekazywane są wyłącznie protokoły z gospodarstw, w których poziom szkód był wyższy niż 30℅ średniej rocznej produkcji rolnej. Ponadto przy szacowaniu szkód należy uwzględnić całość produkcji rolniczej, zarówno roślinnej jak i zwierzęcej w gospodarstwie rolnym prowadzonej w roku szacowania, niezależnie od stopnia zniszczenia.  

Druki wniosków do pobrania w Urzędzie Gminy w Święciechowie pokój nr 4 i na stronie internetowej www.swieciechowa.pl

Wniosek

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon