""

X Sesja w dniu 25 czerwca 2019, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2019.06.25 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy.

3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

c) w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Gminy Święciechowa na 2020 i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa środków finansowych na realizację inwestycji pn.: ,, Przebudowa drogi powiatowej nr 4706P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 4771P do granicy z Miastem Leszno'',

d) w sprawie opłaty targowej,

e) w sprawie utworzenia klubu dziecięcego i nadania mu statutu,

f) w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

5. Wolne głosy i wnioski.

6. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

7. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon