Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców

Opublikowano w dniu 2019.06.07 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych grantobiorców odbędzie się w dniu 13 czerwca 2019 r., o godz. 13.00 w Lesznie (Plac Kościuszki 4, sala nr 111 na I piętrze, w budynku Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).

W roku bieżącym planujemy przeprowadzić nabory wniosków w ramach 5 projektów grantowych:

  • Rozwój małej niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej lub kulturalnej,
  • Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez organizację wydarzeń promocyjnych,
  • Promocja obszaru Krainy Lasów i Jezior poprzez inne działania (z wyłączeniem organizacji wydarzeń promocyjnych),
  • Ochrona i udostępnianie cennych elementów dziedzictwa lokalnego poprzez małe projekty,
  • Podnoszenie wiedzy i umiejętności mieszkańców.

Beneficjentami powyższych działań mogą być przede wszystkim organizacje pozarządowe, takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, KGW itp., które mają siedzibę na terenie 12 gmin członkowskich WLGD. Pomoc może zostać przyznana na operacje o wartości nie wyższej niż 50 tys. zł.

Na spotkaniu chcielibyśmy przedstawić potencjalnym beneficjentom zasady aplikowania o powyższe środki oraz omówić działania, jakie są niezbędne do przygotowanie wniosku o przyznanie pomocy.

Serdecznie zapraszamy!

Źródło: www.wlgd.org.pl

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon