Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Święciechowa
""

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza ustne przetargi ograniczone na wydzierżawienie nieruchomości rolnych.

Opublikowano w dniu 2019.05.29 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: #Przetarg

Przedmiotem przetargów jest wydzierżawienie następujących nieruchomości:

1. Nieruchomość rolna  położona w Święciechowie oznaczona  nr 1204 o pow. 0,6400 ha , w skład której wchodzi rola kl. V- 0,6400ha, zapisana w księdze wieczystej PO1L/00030729/5.

Przetarg ograniczony jest  do mieszkańców wsi Święciechowa.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 1,6 q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca 2019r. o godz . 10,30 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4.

2. Nieruchomość rolna  położona w Przybyszewie oznaczona  nr 148 o pow. 1,1600 ha ,  w skład której wchodzi rola kl. V- 0,6000 ha i łąka kl. IV- 0,5600 ha , zapisana w księdze wieczystej PO1L/00027082/3.

Przetarg ograniczony jest do mieszkańców wsi Przybyszewo.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi równowartość 13,07  q pszenicy.

Przetarg odbędzie się dnia 28 czerwca  2019r. o godz . 11,00 w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 .

Minimalne postąpienie wynosi 1,0 q pszenicy. Termin wnoszenia opłat za czynsz określono na 31 października każdego roku z góry, na konto Gminy Święciechowa .

W przetargu mogą brać udział osoby,  które do dnia 25 czerwca 2019r. złożą pisemną deklarację o przystąpieniu do przetargu. Lista osób  zakwalifikowanych do przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Święciechowie najpóźniej na dzień przed planowanym przetargiem 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy  Święciechowa pokój nr 4 ,

tel. 65 5333522.

 

 

 

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon