""

Ja w Internecie – szkolenia cyfrowe dla mieszkańców Gminy Święciechowa

Opublikowano w dniu 2019.04.29 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Komunikaty #Tagi: +Nie przegap

Zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Święciechowa na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości internetu!

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich  umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  bezpieczeństwa  w  Internecie  i wzmocnienia  pozycji  na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej.

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród dwóch:

  1. Rodzic w internecie

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu. W szkoleniu mogą wziąć udział również opiekunowie, nauczyciele, dziadkowie i inne osoby. Uczestnicy poznają źródła wartościowych treści dostępnych w bibliotekach, muzeach cyfrowych oraz nauczą się jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo w sieci i reagować na zagrożenia typu trolling i hate. Ponadto uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę jak korzystać z podstawowych usług e-administracji dla rodzin (np. uzyskanie Karty Dużej Rodziny), a także usług związanych ze zdrowiem.

  1. Mój biznes w sieci

Szkolenie  przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu. Uczestnik szkolenia nauczy się, jak wykorzystać zasoby internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.). W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Szkolenie posłuży ponadto podniesieniu kompetencji przyszłych przedsiębiorców w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych internetu, które umożliwią im samodzielne rozwijanie działalności firmy online (np. Akademia PARP).

Szkolenia odbywać się będą w Urzędzie Gminy w Święciechowie (sala sesyjna) i Szkole Podstawowej w Święciechowie, w zależności od potrzeb uczestników w godzinach dopołudniowych, popołudniowych i/lub weekendy.

Przeszkolonych zostanie 60 mieszkańców gminy, którzy wiedzę z wyżej wymienionych pól tematycznych przyswajać będą przy pomocy nowo zakupionych w ramach projektu laptopach. Okres realizacji szkoleń to maj 2019 – czerwiec 2019.

Projekt przeznaczony jest dla osób, które ukończyły 25 lat. Jeden cykl tematyczny to 12 godzin zegarowych. Szkolenia maksymalnie po 4 godziny dziennie, w grupach 12 osobowych.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 65 5333 520 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: fundusze@swieciechowa.pl.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1 do regulaminu) można wysłać mailem (na adres: fundusze@swieciechowa.pl)  dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy w Święciechowie (pokój nr 14) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64 – 115 Święciechowa, z dopiskiem „Projekt: Ja w internecie”.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji.

Projekt finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod  kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

  Regulamin Rekrutacji Uczestników

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon