""

VII Sesja w dniu 28 marca 2019, godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2019.03.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad VI sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Święciechowa za rok 2018.
  5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2018.
  6. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

c) w sprawie zarządzania poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Święciechowa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Święciechowa,

e) w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania ich bezdomności na terenie Gminy Święciechowa na rok 2019,

f) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,

g) w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,

h) w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Krzycko Małe.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

9. Zakończenie.

Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon