""

VI Sesja w dniu 28 lutego 2019, godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Święciechowa, Rynek 14a

Opublikowano w dniu 2019.02.28 przez Sandra Sztor - Święciechowa w kategorii Wydarzenia #Tagi: #Sesja Rady +Wideo

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad V sesji Rady Gminy.
  3. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Święciechowie oraz realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
  5. Projekty uchwał:

a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2019 - 2025,

b) w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2019,

c) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Gołanice z przeznaczeniem pod drogę,

d) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Krzycko Małe z przeznaczeniem pod drogę,

e) w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Święciechowa z przeznaczeniem pod drogę,

f) w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym w obrębie Święciechowa,

g) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer ewidencyjny gruntu 204 w obrębie Święciechowa, w granicach określonych w załączniku graficznym,

h) w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Ap. Piotra i Pawła w Gołanicach.

6. Wolne głosy i wnioski.

7. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

8. Zakończenie.


Obserwuj Nas

Bądź na bieżąco z informacjami z gminy:

Gmina Święciechowa
ul. Ułańska 4
64-115 Święciechowa
tel. 65 533 35 10
fax 65 529 95 48

NIP: 697-22-35-722 REGON: 411050712

Godziny urzędowania: poniedziałek 8-16 wtorek-piątek 7-15

Numer rachunku: PBS Filia w Święciechowie 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007

Święciechowa

""

 Wykonane przez Grikon